Terug

Wanneer en hoe verticuteren?

Wanneer en hoe verticuteren?

Juist door het maaien ontstaat er langzaam een viltlaag op de bodem tussen het gras. Dit is een normaal en ook een goed proces. Deze viltlaag beschermt namelijk het gras, enkel deze laag kan ook te dik worden. Dan gaat het positieve effect verloren. Door de laag zal te weinig licht en vocht komen, waardoor dit de groei van het gras belemmert met alle gevolgen van dien. 

Verticuteren is niks maar dan dat je deze viltlaag open breekt en verwijderd. Dit kan met de hand door het uit te harken, enkel is dat vrij zwaar en neemt de nodige tijd in beslag. Zo zijn er ook voor de kleinere tuin handige verticuteermachines zoals deze van Yardforce. Vaak zien we dat er vrij diep geverticuteerd wordt, enkel is dit helemaal niet nodig. De ideale diepte is een 5mm. 

Verticuteren doe je doorgaans één keer per jaar als de bodem voldoende warm is. Dit zodat het gras zich makkelijk kan herstellen. Wij raden het aan om in het begin van het jaar te verticuteren in de maanden April en Maart.